Aroma Roots

Situering Het project Aroma-roots is een VLAIO Landbouwtraject waar Flanders' FOOD, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, ILVO en Boerenbond samenwerken om de teelt van mierik, grote engelwortel en lavas en hun toepassingsmogelijkheden in de industrie te onderzoeken. Het algemene doel is dan ook het stimuleren en optimaliseren van deze teelten in Vlaanderen. De focus hierbij ligt verhogen van de kwaliteit, uitwerken van een rendabele keten tussen landbouwer, verwerker en consument en daaruit volgende areaaluitbreiding.

Veld grote engelwortel

Concrete doelstellingen

Om dit algemeen doel te realiseren is er nood aan concrete doelstellingen. Dit zijn

  • Onderzoeken welke rassen het meest geschikt zijn voor teelt in Vlaanderen en hun toepassingen.
  • Onderzoeken van de mogelijkheden tot teeltmechanisatie bij de teelt van deze gewassen. Daarbij ligt de focus op uitplanten, uitzaaien, onkruidbestrijding en oogsten.
  • Onderzoeken van het effect van de verschillende teelttechnieken op de opbrengst en kwaliteit van de gewassen
  • Onderzoeken van de optimale bewaring van de wortels voor enerzijds herplant en anderzijds verdere verwerking
  • Opbouwen van een rendabele keten van landbouwer tot consument
  • In kaart brengen van de afzetmarkt van verschillende plantendelen (zaad, blad, wortel, stengel)

Voor wie

Aroma-roots is een ketengedreven landbouwproject dat zich in eerste instantie richt tot de primaire sector, meer specifiek telers van openlucht gewassen. Zowel gangbare als biologische bedrijven of telers uit de korte keten komen in aanmerking, ongeacht hun bedrijfsgrootte.

Vlaanderenbreed zijn telers welkom om deel te nemen aan het project. Op de kaart is hun locatie aangegeven.

In tweede fase worden extractiebedrijven aangesproken die de aroma's uit de wortelgewassen verwerken tot stabiele halffabrikaten, namelijk essentiële oliën.

In derde fase worden voedingsindustrie, veevoederindustrie, voedingssupplementenindustrie, drankenindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie en biogewasbeschermingsindustrie als verwerkende sectoren geïdentificeerd die met vers plantenmateriaal uit de primaire sector of extracten aan de slag kunnen in productontwikkeling.

Projectduur

1 september 2023 tot 31 december 2025